Polityka prywatności -

Informujemy, że jako firma „Orange Tree Maria Wolska” z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 32, 05-462 Góraszka, jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Odpowiadamy za ich przechowywanie i wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.


I. Ochrona danych osobowych (RODO)


1. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umów oraz w trakcie ich trwania wykorzystujemy w następujących celach:

1) Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 b), w tym:
a) rozliczenia należności wynikających z umowy;
b) utrzymywania niezbędnego kontaktu korespondencyjno-telefonicznego w celu zapewnienia maksymalnie wysokiego poziomu wypełnienia umowy;
c) możliwości dostarczenia zamówionego towaru lub usług osobiście lub za pomocą firm wysyłkowych.

2) Wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, takich jak:
a) udzielania odpowiedzi na reklamacje po wypełnieniu umowy;
b) wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych.

Z w/w danych będziemy korzystać przez czas wykonywania obowiązków z umowy, oraz w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane podatkowe.


2. Które dane osobowe należy nam podać?

1) Do wysłania do nas zapytania z formularza kontaktowego umieszczonego na naszym serwisie internetowym niezbędne są następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail.

Opcjonalnie pozyskujemy też numer telefonu, który bardzo ułatwia kontakt – szczególnie w przypadku pomyłki w podanym adresie e-mail.

2) Do zawarcia umowy niezbędne są następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
c) adres dostawy zamówionego towaru lub usługi;
d) numer telefonu.

Opcjonalnie pozyskujemy też następujące dane osobowe:
e) dane banku i numer konta bankowego pozyskiwane automatycznie w momencie dokonania płatności przelewem w związku z umową, które są niezbędne do dokonania zwrotu płatności na Państwa rzecz w przypadku takiej konieczności;
f) nazwa firmy i numer NIP w przypadku prośby o wystawienie faktury na firmę.


3. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Nikomu nie przekazujemy żadnych pozyskanych danych osobowych, za wyjątkiem:
a) firmy dostawczej w zakresie: imię i nazwisko adresata, adres dostawy, oraz numer telefonu;
b) obsługującej nas firmy rachunkowej w przypadku wystawienia faktury w zakresie niezbędnym do jej wystawienia, a tym samym urzędu skarbowego w Otwocku;
c) obsługującemu nas bankowi w przypadku konieczności wykonania przelewu na Państwa rzecz w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
d) służb państwowych umocowanych prawem do żądania wydania takich danych w ramach prowadzonego przez nie postępowania.


4. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek dotyczący danych osobowych, o:
1) Sprostowanie (poprawienie) danych;
2) Usunięcie niektórych lub wszystkich swoich danych osobowych;
3) Dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz ich kopię);
4) Przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek wysłany z adresu e-mail należącego do osoby, której wniosek dotyczy, na adres inspektorochronydanych@orange-tree.pl.

W przypadku niemożności wysłania wniosku ze swojego adresu e-mail, można również złożyć go telefonicznie. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do zadania kilku pytań w celu uwierzytelnienia osoby składającej taki wniosek, i upewnienia się, że jest uprawniona do złożenia go.


5. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.


II. Inne pozyskiwane dane – cookies, logi serwera, adres IP

Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu poprzez rejestrowanie adres IP użytkownika, który złożył zamówienie, tzw. logi serwera, oraz zapisywanie w przeglądarce zainstalowanej na urządzeniu końcowym użytkownika plików cookies (tzw. „ciasteczek”).


1. Informacja o plikach cookies

1) Sklep internetowy korzysta z plików cookies.

2) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, oraz unikalny numer.

3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies jest Sprzedawca, który jest operatorem Sklepu internetowego.

4) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi przy każdej wizycie na stronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła.

5) W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

6) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.


2. Zarządzanie plikami cookies

1) Jeśli Klient nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego.

2) W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a) Internet Explorer
b) Chrome
c) Firefox
d) Opera
e) Android
f) Safari (iOS)
g) Safari (iPhone, IPad)


3. Logi serwera, adres IP

1) Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2) Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zlecenia lub zapytania;
b) czas wysłania odpowiedzi;
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http(s);
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http(s);
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do stron Sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik;
f) informacje o przeglądarce Klienta;
g) informacje o adresie IP.

3) Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Sklepu internetowego.

4) Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów statystycznych lub administrowania serwerem.